lcp image

Reklamationer

Widéns Åkeri arbetar förebyggande för att undvika skador, men vi kan inte garantera att det aldrig blir fel någonstans i transportkedjan. Om det inträffar är det bra att känna till vilka regler som gäller.

Skadat eller saknat gods

Reglering av reklamation

Anmäl skadan genom att maila till reklamation@widensakeri.se. Följande information/handlingar behöver vi för att kunna handlägga ärendet:

  • Ditt namn, telefonnummer och e-postadress
  • Reklamationsanmälan ifylld med en fullständig skadebeskrivning. Vid skada, fotografera gärna godset.
  • En beskrivning av vad som hänt.
  • Datum för händelsen.
  • Kopia på fraktsedel, ordernummer eller annan transporthandling.
  • Handelsfaktura mellan säljare och köpare, eller annan handling som styrker värdet på godset.
  • Reparationsfaktura, alternativt faktura för ersättningsleverans eller reservdelsfaktura.
  • Eventuella övriga handlingar som du anser har betydelse för att skadan blir korrekt reglerad.

Vid skadat gods ska Widéns Åkeri ges möjlighet att besiktiga skadan. Ni får därför inte returnera, sälja eller reparera det skadade godset utan att först ha kontaktat oss. Vi kommer att begära det skadade godset tillhanda för att ersättning ska utgå till fullo.

Visar utredningen att vi är ansvariga kommer vi att meddela att vi emotser faktura. Widéns Åkeri strävar efter att handlägga alla reklamationer utan fördröjning.

Har du en fråga gällande reklamationer, saknat gods eller skadat gods? Tveka inte på att kontakta oss.

Vi finns här!
Utbildningsansvarig, Mikael Sundén, Sudden