Hållbar utveckling

Widéns ska bidra till en hållbar utveckling ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Med tydliga mål och höga ambitioner i verksamheten ska vi minimera vårt miljö- och klimatavtryck på planeten, främja våra medarbetares hälsa och välmående samt trafikoptimera och samverka för att skapa effektiva samt cirkulära system som gynnar helheten och kvaliteten.

Att växa med sunda affärer i ett långsiktigt perspektiv och vara ambassadörer genom att investera i det bästa för miljön och alltid ha med oss detta i alla beslut vi fattar, ska vi vara det bästa miljömässiga alternativet för tunga transporter på marknaden.

Vi har genom ett samarbete tillsammans med Kalmar Energi under 2021 bidragit med 145 000 kWh förnybar el till Kalmars energisystem.

Med bränsle som HVO100 har vi en CO2 reduktion på 91%, utöver det tankar vi Biogas i fyra ekipage.

Vi vann Kalmar kommuns klimatpris 2020
Läs mer här

Vi är femstjärnigt certifierade genom
Ecostars Europe

Vi har skrivit under på Fair Transport
Fair Transport