lcp image

Förnybart, men inte bara det

Vårt hållbarhetsarbete innefattar givetvis mer än så. Vi strävar alltid efter att bidra till hållbar utveckling; såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Det innebär att vi med tydliga mål och höga ambitioner i verksamheten ska minimera vårt miljö- och klimatavtryck på planeten och vara det bästa miljömässiga alternativet för tunga transporter på marknaden.

Vi trafikoptimerar och samverkar för att skapa effektiva samt cirkulära system som gynnar både helheten och kvaliteten, och växer med sunda affärer. Det innebär också att vi ska främja våra medarbetares hälsa och välmående och ansvara för en bra livskvalitet, inte bara nu, utan också i framtiden.

Widéns Åkeri åker i karavan över Ölandsbron

Hållbarhetslöfte 2024

Hos Widéns Åkeri är hållbar utveckling något som ska genomsyra allt vi gör. Vårt löfte är att ligga steget före framtida efterfrågan för att kunna erbjuda så säker leverans som möjligt med så lite miljöavtryck som möjligt samtidigt som vi ökar vårt samhällsengagemang.

Vi är en attraktiv arbetsgivare

Vi främjar god hälsa på arbetsplatsen. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och undersöker arbetsmiljön regelbundet. 

Vi tar ansvar för att utveckla våra medarbetare

Vi utbildar alla anställda kontinuerligt. Kunskap minskar risker och skapar ett mer hållbart företag. 

Vi tar ansvar för vår energianvändning

Vi är delägare i en solcellspark och använder energi effektivt. 

Vi är en ansvarsfull arbetsgivare

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Vi har kollektivavtal och säkerställer en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Vi tillser att vi har en hållbar och långsiktig ekonomisk tillväxt. 

Vi använder enbart förnybart bränsle

Vi har sedan en längre tid tillbaka ställt om och använder enbart förnybart bränsle i alla våra fordon.

Vi levererar vad vi lovar – till dig och miljön

Vi har integrerat vårt hållbarhetsarbete i alla våra beslut. Vi har högre ambitioner än lagstiftningen. 

Vi är stolta över

Våra transporter utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart. Ett exempel på det är att vi bara tankar våra fordon med biobränsle och HVO100. Som ett resultat av vårt arbete är vi hållbarhetscertifierade av Fair Transport, där vi innehar högsta mervärdesnivå, 3.

Energirebeller enligt Kalmar Energi

Vi är stolta delägare i Törneby solcellspark, som gör att vi kan bidra med förnybar el till Kalmars energisystem. Under 2022 producerade vår andel i solcellsparken 109 770 kWh. Kalmar Energi kallar oss för Energirebeller, vilket värmer i hjärtat.

Tillsammans för ett klimatneutralt Kalmar

Vi är ett av de företag som inom kort kommer att teckna Kalmar kommuns klimatkontrakt, där aktörer från olika branscher tillsammans ska öka takten i Kalmars klimatomställning. Målet är ett klimatneutralt Kalmar 2030.