Vi vann Kalmar kommuns klimatpris 2020!

Motivering

Widéns åkeri arbetar i en av de för klimatfrågorna svåraste branscherna att komma till rätta med, nämligen transporter. Företaget är en pionjär som visar vägen för hur även denna verksamhet ska bli fossilfri.

Alla förare är utbildade i Heavy ecodriving och Widéns har blivit utsedda till bästa eco-drive-åkeriet i Europa.

Fossilfritt bränsle i tanken är en självklarhet för syskonen Pierre och Malin Widén som äger och driver Widéns åkeri i Kalmar. Vatten- och miljönämnden vill särskilt lyfta försöken med transportbranschens fossilfria framtidsbränsle som kan skönjas på Widéns där planen är att tanka flytande biogas i flera av bilarna inom kort.

Företaget gasar på för att transportbranschen ska kunna bli fossilfri och visar efterfrågan på lokalproducerat bränsle med restprodukter från hushåll och lantbrukssektorn som innebär både en klimat- och en övergödningssänka!

Om fler transportörer tänkte som Widéns i Kalmar skulle klimatvärstingen transporter snart vara ett minne blott.

Widéns i Kalmar förtjänar att stå längst fram och visa resten av världen hur snål småländsk körning går till!

Vi är oerhört stolta och glada över priset.
Stort tack från alla oss på Widéns!