lcp image

Widéns hållbarhetsarbete

Vi strävar alltid efter att bidra till hållbar utveckling; såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt. Det innebär att vi med tydliga mål och höga ambitioner i verksamheten ska minimera vårt miljö- och klimatavtryck på planeten och vara det bästa miljömässiga alternativet för tunga transporter på marknaden.

Vi trafikoptimerar och samverkar för att skapa effektiva samt cirkulära system som gynnar både helheten och kvaliteten, och växer med sunda affärer. Det innebär också att vi ska främja våra medarbetares hälsa och välmående och ansvara för en bra livskvalitet, inte bara nu, utan också i framtiden.

Bild i media-0

Hållbarhetslöfte 2024

Hos Widéns Åkeri är hållbar utveckling något som ska genomsyra allt vi gör. Vårt löfte är att ligga steget före framtida efterfrågan för att kunna erbjuda så säker leverans som möjligt med så lite miljöavtryck som möjligt samtidigt som vi ökar vårt samhällsengagemang.

Vi är en attraktiv arbetsgivare

Vi främjar god hälsa på arbetsplatsen. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och undersöker arbetsmiljön regelbundet. 

Vi tar ansvar för att utveckla våra medarbetare

Vi utbildar alla anställda kontinuerligt. Kunskap minskar risker och skapar ett mer hållbart företag. 

Vi tar ansvar för vår energianvändning

Vi är delägare i en solcellspark och använder energi effektivt. 

Vi är en ansvarsfull arbetsgivare

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång. Vi har kollektivavtal och säkerställer en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Vi tillser att vi har en hållbar och långsiktig ekonomisk tillväxt. 

Vi använder enbart förnybart bränsle

Vi har sedan en längre tid tillbaka ställt om och använder enbart förnybart bränsle i alla våra fordon.

Vi levererar vad vi lovar – till dig och miljön

Vi har integrerat vårt hållbarhetsarbete i alla våra beslut. Vi har högre ambitioner än lagstiftningen. 

Våra prioriteringar

Vi är stolta över att ha integrerat hållbar utveckling i vårt dagliga arbete, det gör att vi vet vad vi ska prioritera. Under 2024 arbetar vi mot fyra huvudsakliga prioriteringsområden.

Vi ska dels inleda arbetet med att verifiera oss enligt ISO26000:2021. Vi ska också utforska möjligheten att ytterligare anpassa vår optimerade fordonspark med hjälp av nya miljövänliga tekniker. Det arbete vi gör inom hållbar utveckling vill vi kommunicera till våra intressenter för att vara en förebild såväl för oss själva som andra och vara bidragande i utvecklingen av branschen. Vidare ska vi se till att vi gör ett så litet miljöavtryck som möjligt, genom att fortsätta mäta våra utsläpp, vår bränsleåtgång och hela tiden arbeta för att minska dessa.

Bild i teaser-undefined

Hållbara transporter

Widéns transporter utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart. Ett exempel på det är att vi bara tankar våra fordon med biobränsle och HVO100. Som ett resultat av vårt arbete är vi hållbarhetscertifierade av Fair Transport, där vi innehar högsta mervärdesnivå, 3.

Energirebeller enligt Kalmar Energi

Widéns är stolta delägare i Törneby solcellspark, som gör att vi kan bidra med förnybar el till Kalmars energisystem. Under 2022 producerade vår andel i solcellsparken 109 770 kWh. Kalmar Energi kallar oss för Energirebeller, vilket värmer i hjärtat.

Tillsammans för ett klimatneutralt Kalmar

Widéns är ett av de företag som har tecknat Kalmar kommuns klimatkontrakt, där aktörer från olika branscher tillsammans ska öka takten i Kalmars klimatomställning. Målet är ett klimatneutralt Kalmar 2030.

Det här är en miljövänlig hemsida

Widensakeri.se är utvecklad med Jamstack-teknik vilket minskar hemsidans totala energiförbrukning avsevärt med mindre miljöpåverkan som följd. Läs mer om vår miljövänliga hemsida här.