widens_menu_hem widens_menu_logistik widens_menu_omwidens widens_menu_kontaktaoss widens_menu_bilpark
banderoll_policy

Logistik:

Vi är specialister inom frakt, gods och logistik. Vi utför transporter i södra Sverige och trafikerar dagligen hela Kalmar län. Vi kör styckegods, fjärr, ADR och har specialiserat oss på tempererade transporter.

Terminal :

I vår egen terminal förfogar vi över varmlager, kallager och fryslager. Här kan man få hjälp med omlastningar och inhämtningar dygnet runt.